Kde se staré potkává s novým / Where the old meets the new

Když vidíte náhledový obrázek, tak ani nemusíte dlouho tápat co mám na mysli. Super nové pouliční LED lampy namontované do starého systému vedení elektrických drátů. Designér si dá práci aby lampa byla co nejminimalističtější, ale systém řekne NE. Foto pořízeno v prosinci 2018 v obci Zastávka u Brna.

When you see the picture, you’ll get the idea what is on my mind. Hyper new street LED lamps mounted to the old system of electricity. Designer does the work, wants the lamp to be minimal, but the system says: „NO“. Photo taken in December 2018 in Zastávka u Brna