Krásné stroje III

Sazba almanachu v rámci doktorandských aktivit na OPD ÚK FSI VUT. Návrh obálky – Ing. David Semrád, spolupráce na návrhu sazby a korektury Doc. Ing. arch. Jan Rajlich. Veškeré další informace jsou k nalezení v tiráži almanachu. Návrh sazby počítal s barevnými podtisky pod nadpisy. Tato barva se měnila dle kapitoly. Každá kapitola měla svoji vlastní úvodní stránku s vizualizací v šedé škále. Sazba je vícesloupcová – dle kapitoly se mění od dvou do 4 slooupců. Oceněné práce jsou na černě potištěných stranách, což umožňuje snadnější nalistování stran právě s těmi nejlepšími projekty. ISBN: 978-80-86830-26-1

Ukázka úvodních stran
Strana s projekty z ateliéru a úvodní strana další kapitoly
Dvojstrana s oceněnými pracemi
Dvousloupcová sazba na straně s článkem
Tiráž a koncová strana almanachu